Rörelsebidraget – ekonomiskt stöd för att delta i verksamheten

sep 10, 2023

Som en del i vårt arbete med att öka vår förenings tillgänglighet och att bli en förening för alla har vi sedan ett par år tillbaka ett Rörelsebidrag. Rörelsebidrag är ett ekonomiskt stöd som går att söka för dig som har svårigheter att med egna medel betala medlems- och terminsavgift, helt eller delvis. Medlen i bidraget kommer från ledare som skänkt sina arvoden, föreningens eget bidrag samt ev. bidrag från privatpersoner och sponsorer. Du kan söka bidraget både som ny medlem och som tidigare medlem i föreningen. Läs mer här. 

 

Ansökan görs till ekonomi@hultsfredgk.se
Beskriv ditt behov av ekonomiskt stöd.
Lämna dina kontaktuppgifter, mejl och telefonnummer.
Vi återkopplar till dig med besked om beviljad eller avslagen ansökan.