Sponsorer

Som sponsor för Hultsfred gymnastikklubb ger du barn, unga och vuxna en meningsfull fritid med rörelseglädje!


Människan är gjord för rörelse och sedan 1948 har vår förening bidragit till att barn, unga, vuxna och seniorer rör på sig genom olika former av gymnastik. Gymnastiken är väldigt mångsidig och man är aldrig för ung eller gammal för att träna gymnastik, därför har vi en bred målgrupp och också medlemmar i alla åldrar mellan 0 och 80 år. Hos oss ska alla känna sig välkomna och kunna hitta en träningsform som passar dem.  

Vår förening är framåt och vill ständigt utvecklas, därför har vi flertalet projekt igång som ska bidra till att inkludera fler så att vi blir en mötesplats för alla oavsett individuella förutsättningar. Därför driver vi just nu följande projekt/aktiviteter

 • Rörelsebidraget
  Vi vill inte att ekonomi ska vara ett hinder för barn och ungdomar som vill utöva sin idrott!
   
 • Ungdomsrådet
  Vi vill inkludera de unga i vår föreningen och att de ska kunna vara delaktiga i styrelsens arbete och kunna påverka beslut som tas. 
 • En ny specialanpassad hall
  Sedan 2017 arbetar vi för att bygga en ny hall då vi saknar en anpassad ändamålsenlig idag.
 • Hagadal Outdoor
  en utomhusanläggning med inriktning på parkour, motorik och hinder. Projektet ska få fler barn och unga att röra på sig.
 • Samhällsresan
  detta projekt riktar sig till de i målgruppen som har störst utmaningar att på egen hand komma i egen sysselsättning. Målet är att stärka deltagarnas förutsättningar under sin språkinlärning att bibehålla och stärka hälsa. 

  Vi gärna ha sponsorer och samarbetspartners för att kunna fortsätta utveckla föreningen. Ditt bidrag ger vår förening möjlighet att fortsätta utveckla och bedriva en meningsfull verksamhet även i framtiden. 

  Är du intresserad av att vara vår sponsor och samarbetespartner? Vi har olika paketlösningar och kan givetvis även skräddarsy en lösning som passar just ditt företag.
  Kontakta oss på info@hultsfredgk.se

  Projektstöd för Digital röresleglädje

  Vi har fått leaderstöd från Astrid Lindgrens Hembygd med finansiering från EU och den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

   

   

  Projektstöd för Hagadal outdoor

  Med stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med Hultsfreds kommun genomför vi projektet Hagadal Outdoor

   

  Våra sponsorer