Rörelsebidraget

Som en del i vårt arbete med att öka vår förenings tillgänglighet och att bli en förening för alla har vi nu startat HGK’s rörelsebidrag. Rörelsebidrag är ett ekonomiskt stöd som går att söka för dig som har svårigheter att med egna medel betala medlems- och terminsavgift, helt eller delvis. Medlen i bidraget kommer från ledare som skänkt sina arvoden, föreningens eget bidrag samt ev. bidrag från privatpersoner och sponsorer. Du kan söka bidraget både som ny medlem och som tidigare medlem i föreningen.

Ansökan görs till ekonomi@hultsfredgk.se
Beskriv ditt behov av ekonomiskt stöd.
Lämna dina kontaktuppgifter, mejl och telefonnummer.
Vi återkopplar till dig med besked om beviljad eller avslagen ansökan. 

Vi vill inte att ekonomin ska vara ett hinder för barn och unga att utöva sin idrott och uppleva rörelseglädje!

Vill du skänka ett bidrag?
Bidra  genom att betala till vårt bankgiro eller via swish.
Märk betalningen med “Rörelsebidrag”. 

Swish till 123 079 22 34
Bankgiro 5828-6097

Observera följande när du ansöker:

 • Maximalt antal beviljade bidrag kan inte vara större än de medel som finns i ”fonden”.
  • Antalet beviljade bidrag kan därför variera från termin till termin.
  • Antalet beviljade bidrag styrs också av antalet lediga platser i grupperna.
 • Alla som hanterar bidragsansökningar har tystnadsplikt och information om de sökande kommer inte att spridas vidare.
 • Barn prioriteras alltid före vuxna, vid brist på ansökningar från barn kan vuxna som vill träna med Gymmix gruppträning få sin bidragsansökan beviljad.

  I övrigt sker prioriteringen utefter vilka ansökande arbetsgruppen bedömer ha störst behov av bidraget, t.ex. prioriteras barn vars föräldrar har en lägre inkomst. Andra faktorer som kan spela in är antalet totala barn i familjen, om föräldrarna är sammanboende, om föräldrar är långtidssjukskrivna eller arbetslösa osv.

 • Är det flera sökande barn som tillhör samma familj ska alla gemensamt beviljas eller nekas bidrag.
 • Vid de fall där prioritering inte kan avgöras ska ansökningar beviljas efter inkommande datum.

 

Vänligen respektera att ett taget beslut är fastslaget och inte går att överklaga. Skulle du inte bli beviljad denna termin, är du dock varmt välkommen att söka nästa termin igen.