Hagadal Outdoor

Hagadal Outdoor – en utomhusanläggning med rörelseglädje för alla!

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Hultsfreds kommun föddes en idé och ambition om att göra området kring Sågdammen i Hultsfred en än mer attraktiv och inspirerande för rörelse. En ansökningsprocess till Allmänna arvsfonden tog fart och under första halvåret 2021 arbetade föreningen intensivt med att få ansökan klar. Beskedet om att projektet beviljades 2,2 miljoner från Allmänna arvsfonden nådde föreningen i september. Det som tidigare bara varit en idé om en utomhusanläggning kunde nu bli verklighet som Hagadal Outdoor.

Hagadal Outdoor är en anläggning inriktad på parkour, hinder och motorik. Anläggningen består av flera delar med hinder som har olika svårighetsgrad. Ringarna, banan, skogen och repen är de hinder som finns runt Sågdammen. Hindren kompletteras med en station för parkour.

Anläggningen finns vid Sågdammen nära Hagadal sim- och sporthall och Hultsfreds gymnasium med ca 500 elever och högstadiet Albäcksskolan med ca 350 elever. I området runt Sågdammen finns även ett bolltält, fotbollsplaner, utegym, beachhandbollplan, tennisplan och en padelbana. I nära anslutning till området finns även kommunens största låg- och mellanstadieskola med ca 530 elever och bara ett stenkast bort även en stor nybyggd förskola med plats för ca 200 barn.

testar hur det blir med den här texten

Förutom att främja rörelse har tillgänglighet för alla har varit en viktig del i vårt projekt. Anläggningen ska vara anpassad så att alla kan vistas och röra sig, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Genom den gångväg som finns runt Sågdammen tar man sig genom anläggningen. Parkourdelen ligger i mycket nära anslutning till asfalterad gång- och cykelväg samt med närhet till parkering. En annan viktig faktor i projektet har varit att möjliggöra för bättre belysning i området för att både skapa trygghet och för att utöka möjligheterna till nyttjandet av anläggningen även till de mörkare årstiderna.

Anläggningen är dels till för att användas i föreningens organiserade idrott, dels för spontanidrott och rörelse för invånarna, unga som gamla. I ett långsiktigt perspektiv hoppas vi på att kunna få barn- och ungdomar vill fortsätta längre upp i åldrarna i vår förening genom att erbjuda bra förutsättningar att kunna utvecklas inom sin idrott. Vi har också som målsättning att anläggningen också ska vara med och stärka barns motoriska färdigheter och främja den allmänna folkhälsan hos kommuninvånarna.

Just nu pågår arbetet för fullt i området, vilket den som har vägarna förbi tydligt kan se. Anläggningen planeras vara klar under sommaren 2023 och till höstterminens start kommer vi ha en invigning – en riktig fest för idrotten där DU är inbjuden.