Integritetspolicy

Cookie-filer

Vi använder Google för att samla in anonym statistik om våra besökare för att kunna följa och förbättra vår hemsida.

Vart sparas dina uppgifter

Vi använder Google Analytics, Google Drive, Dropbox, Idrotteonline och Sportadmin i föreningen för olika ändamål.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Filmer på denna webbplats innehåller inbäddat innehåll från andra webbplatser. Inbäddat innehåll beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Du som registrerar sig som medlem eller ställer dig i en väntelista så sparas de personuppgifter du anger i vårat medlemssystem Sportadmin. Vi behåller uppgifterna i två år efter du senast varit aktiv i systemet.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.