Rörelse för ett aktivt liv

sep 11, 2023

Med stöd från Region Kalmar genomför Hultsfred gymnastikklubb projeket ”Rörelse för ett aktivt liv”. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om organisaerad idrott och spontanidrott för att få fler barn och unga i rörelse. Målet är att få fler att upptäcka Hagadal outdoor så att det blir en arena för fysisk aktvitet oavsett om det sker organiserat eller spontant. 

Hagadal Outdoor är till för HGKs egna grupper där möjlighet ges att utvecklas inom sin grenspecifika idrott och utveckla sin motoriska färdighet och styrka. Även andra föreningar med barnoch ungdomsverksamhet kan ha stor nytta av anläggningen då denna typ av träning stärker barnens fysik och ökar deras motoriska färdigheter, vilket är positivt oavsett vilken idrott man utövar. Utomhusanläggningen ger också möjlighet till spontanidrott för Hultsfred kommuns invånare oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen. 

För att utomhusanläggningen ska bli känd och nyttjas behöver flera aktiviteter skapas för att öka intresset för såväl den organiserade idrotten som den spontana. Vår tanke har också varit att aktiviteterna sker över tid för att bidra till att skapa nya mönster för rörelse och lägga en bra grund för ett aktivt liv. Inom ramen för projektet kommer därför flertalet aktiviteter att genomföras. Exempelvis evenemanget Upptäck idrotten, inspirationspass i parkour och utomhusträning samt studiebesök i en annan anläggning. Projektet startar i september 2023 och avslutas i augusti 2024.