Rörelse – vårt gemensamma språk

jan 24, 2023

Sedan 2020 är föreningen engagerad i ett samarbete med Arbetsmarknasenheten i Hultsfreds kommun. När samarbetet inleddes var det i projektet Språkresan och vi valde att satsa på att vår dåvarande verksamhetsutvecklare var med i projektet. Nu mer arbetar vi i projektet utifrån ett helt ideellt uppdrag.

Under åren har vi mött många nyanlända som har behövt en meningsfull vardag där föreningslivet varit en viktig del, i kombination med språkträning och hälsa. De aktiviteter som gjorts med målgruppen har till exempel varit vardagsträning, stolgympa, träning med redskap, rörlighetsträning, praktisk ergonomi, dans och en hel del information rörande hälsa, friskvård och föreningslivet.

Språkresan har nu avslutas. Vi fortsätter dock vårt samarbete med Arbetsmarknadsenheten och engagerar oss i ett nytt projekt, Samhällsresan. Samhällsresan pågår resterande del av 2023 och avslutas i slutet av 2024.