Språkresan

jan 24, 2022

I samarbete med Integrationsenheten Hultsfred kommun är vi med och lär ut allt från enklare vardagsträning till hur föreningslivet i Sverige fungerar. Målet med projektet är att deltagarna ska utveckla det svenska språket samtidigt som vi lägger fokus på hälsa, att stärka deltagarnas förutsättningar till att bibehålla sin hälsa under sin språkinlärning. Projektet riktar sig till den målgruppen som har störst utmaningar att på egen hand komma i egen sysselsättning. 

De aktiviteter som hålls med denna målgrupp är till exempel vardagsträning, stolgympa, träning med redskap, rörlighetsträning, praktisk ergonomi, dans och en hel del information rörande hälsa och friskvård samt föreningslivet – mycket genom vårt gemensamma språk, kroppsspråket.