Projekt

Rörelse för ett aktivt liv

Rörelse för ett aktivt liv

Med stöd från Region Kalmar genomför Hultsfred gymnastikklubb projeket "Rörelse för ett aktivt liv". Syftet med projektet är att öka medvetenheten om organisaerad idrott och spontanidrott för att få fler barn och unga i rörelse. Målet är att få fler att upptäcka...

Hagadal Outdoor

Hagadal Outdoor

Hagadal Outdoor – en utomhusanläggning med rörelseglädje för alla! Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i Hultsfreds kommun föddes en idé och ambition om att göra området kring Sågdammen i Hultsfred en än mer attraktiv och inspirerande för rörelse. En...

Rörelse – vårt gemensamma språk

Rörelse – vårt gemensamma språk

Sedan 2020 är föreningen engagerad i ett samarbete med Arbetsmarknasenheten i Hultsfreds kommun. När samarbetet inleddes var det i projektet Språkresan och vi valde att satsa på att vår dåvarande verksamhetsutvecklare var med i projektet. Nu mer arbetar vi i projektet...

Visionen – en ny hall

Visionen – en ny hall

Vi är en förening som ständigt vill blicka framåt och utvecklas men vår förening har en utmaning, liksom gymnastiksverige - bristen på specialhallar. För att kunna erbjuda fler barn, unga och vuxna att utöva rörelseglädje tillsammans med oss arbetar vi för att bygga...

Tillsammans i Hultsfred

Tillsammans i Hultsfred

Vi tycker att ett levande och starkt föreningsliv är viktigt och därför arbetar vi tillsammans med Hultsfred handbollsförening, Hultsfred fotbollsklubb och kultur- och fritidsförvaltningen i Hultsfreds kommun för att stärka och skapa föreningssamverkan. Projektet...